Zeznanie podatkowe pit 37

Podatków nie lubimy, ale i tak płacimy wszyscy.

Odprowadza je pracodawca, są ukryte  w cenach  towarów, usług i nieruchomości.  Cechą podatków jest ich brak dobrowolności i powszechność.  Ze swojego wyboru mamy prawo oddać jeden procent podatków na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Takie organizacje zajmują się świadczeniem różnego rodzaju pomocy. Pomagają zwierzętom, najmłodszym i dorosłym, walczą z biedą, przemocą i nienawiścią ze względu na różne czynniki. Od stycznia do 30 kwietnia podatnicy mają zadanie rozliczenia się z podatku z urzędami skarbowymi.

Formularze deklaracji podatkowych zależą od rodzaju wykonywanej pracy lub prowadzonej  działalności gospodarczej. PIT 37 wypisują podatnicy zatrudnieni na umowy o pracę, umowy zlecenia, czy umowy o dzieło. PIT 37 wypełniają także osoby pobierające z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zasiłki macierzyńskie, chorobowe, renty, emerytury oraz bezrobotni otrzymujący zasiłki z Urzędu Pracy. Ważne jest poprawne wypełnienie i terminowe dostarczenie formularzy podatkowych.

Na zapominalskich lub osoby, które zrobiły błędy w wypisywaniu PIT-u 37 czekają kary.  Aby uniknąć przykrych skutków swoich błędów rachunkowych  można wypełnić PIT 37 za pomocą specjalnych programów lub korzystając z porad biur podatkowych.  Jednym z takich programów jest program PIT37. Wypełnianie PIT-u jest zazwyczaj denerwujące i czasochłonne. Jest sporo liczenia i obawa  kosztownej pomyłki.  Poza tym przepisy podatkowe zawierają różną wyjątki, są pisane skomplikowanym językiem i  nie są prostą lekturą. Dla wielu podatników zasady rozliczania podatków są kompletnie niezrozumiałe. Nie są pewni, co i w jakiej wysokości można odliczyć od podatku.  Z programem PIT37 odchodzą wszystkie wcześniejsze obawy- PIT wypełnia się  w bardzo krótkim czasie i podatnik ma pewność, że  dane liczbowe są poprawnie policzone.

Można wysłać PIT z uczuciem spokoju i ulgi.  Korzystając z powyższego narzędzia do wyliczania podatków rozliczy się osoba prowadząca działalność gospodarczą, czy pracująca na umowę zlecenie, samotny rodzic, emeryt, osoba posiadająca przychody z zagranicy, najmu nieruchomości.  Program zawiera  unikalne sposoby wprowadzania kontroli danych oraz system ograniczania kwot możliwych odpisów od dochodu i podatku.

Deklarację można złożyć w trakcie wizyty w urzędzie skarbowym odpowiednim dla miejsca zamieszkania, nadać pocztą lub wysłać internetem. Rozliczanie podatku z programem PIT37 rozpoczyna się od starannej analizy źródeł dochodu za poprzedni rok. Bierze się pod uwagę cały wypracowany dochód- zarówno podstawowy z umowy o pracę, renty lub emerytury, jak i umowy o dzieło i umowy zlecenie, ze sprzedaży nieruchomości lub firmy. Źródła dochodu są niezwykle ważne przy ustalaniu rodzaju PIT-u. Następnym krokiem jest przygotowanie wszystkich dokumentów  potwierdzających osiągnięte dochody i zapłacone podatki, typu np. PIT-11, PIT-11A, PIT-8C, PIT-R. Organy je wydające muszą je wysłać do końca lutego roku następnego. Przy  prowadzeniu  działalności gospodarczej  dokumentem potwierdzającym przychody jest  Książka Przychodów i Rozchodów (lub Ewidencja Przychodów).

Potrzebne będą  sumy przychodów i ewentualnych kosztów, ale i wielkość zapłaconych do tej pory zaliczek na podatek, czy też składek społecznych i zdrowotnych.

Małżonkowie muszą podjąć decyzję, czy zeznanie podatkowe PIT37 będą składać razem, czy osobno oraz czy włączyć do zeznania niepełnoletnie dzieci. Warto wiedzieć, że istnieją ulgi podatkowe, np.: na dzieci, rehabilitację, ulga budowlana i na internet.  Aby z nich skorzystać należy zebrać wszystkie dokumenty potwierdzające poniesione koszty.  kolejnym krokiem jest włączenie programu PIT37 i rozliczenie się z podatku. Podatnik, który wysyła zeznanie pocztą powinien pamiętać o wypełnieniu druku :” potwierdzenie nadania”. Składając PIT 37 w urzędzie skarbowym przybijany jest stempel potwierdzający datę jego złożenia..

Zeznanie należy przechowywać przez 5 lat. To samo dotyczy potwierdzeń wysłania zeznania. Należy dotrzymać terminu złożenia zeznania podatkowego. PIT złożony 30 kwietnia o 23:59 będzie dokumentem złożonym w wyznaczonym terminie.

źródło: Zeznanie podatkowe pit 37

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *