Outsourcing

Nazwa pochodzi z angielskiego i oznacza outside-resource-using. To tak zwane korzystanie z zewnętrznych źródeł. Na czym polega outsourcing?   Jest to przekazywanie zadań, poleceń, funkcji, projektów do realizacji jakiejś firmie zewnętrznej.   Outsourcing dzielimy na: pełny selektywny   Pełny to taki w którym podpisuje się kompletną i pełną umowę na przekazanie całości funkcji i zadań, […]