Program księgowy

Celem prowadzenia przedsiębiorstwa jest wypracowanie zysku.

Każdy właściciel firmy musi sporządzać ewidencję swoich finansów, to znaczy rejestrować koszty i zyski oraz rozliczać się z urzędem skarbowych. Najprostszą formą ewidencjonowania finansów firmowych jest księga przychodów i rozchodów. Książka podatkowa  skierowana jest głównie dla osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oraz dla spółek jawnych, cywilnych i partnerskich, których zyski z sprzedaży towarów, produktów ulg operacji finansowych za ubiegły rok nie przekroczyły wartości dwóch milionów euro. Rejestruje się w niej: przychody ze sprzedaży, kuno towarów  z przeznaczeniem do sprzedaży oraz z koszty uboczne wynikłe w związku z tymi zakupami, wydatki takie jak: płace, zarówno w gotówce, jak i w naturze, a także wszystkie inne wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej prowadzeniem firmy . Od  kwietnia 2016 roku zapisuje się w tym dokumencie koszty prac badawczo-rozwojowych.

Książka przychodów i rozchodów musi zostać założona 1 stycznia lub w dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej. Osoba prowadząca biznes może podjąć decyzję o prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów w formie elektronicznej. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, które zyskuje coraz więcej zwolenników.

Aby elektroniczna książka przychodów i rozchodów była uznana za prawidłową musi spełniać kilka warunków: instrukcja musi zawierać wszystkie informacje dotyczące obsługi programu komputerowego. Program księgowy musi zapewniać bezzwłoczny wgląd w treść wprowadzanych zapisów oraz umożliwić wydrukowanie zapisanych danych w porządku chronologicznym zgodnie ze wzorem księgi. Dane muszą być przechowywane na nośnikach danych w sposób zapewniający ochronę przed zniszczeniem, zniekształceniem, naruszeniem uzgodnionych reguł ich przetwarzania lub ich modyfikacją w sposób nieuprawniony.

Powyższe warunki spełnia większość dostępnych na rynku programów księgowych dla obsługi małych i średnich firm. Programy zawierają dodatkowo moduły płacowe i zusowskie, środki trwałe, VAT i kilometrówkę. Programy można konfigurować przystosowując do swoich potrzeb.

Program księgowy jest ciągle aktualizowany, dzięki czemu klienci mają pewność, ze jest zgodny z obecnym prawem i zawiera wszystkie nowelizacje prawa. Elektroniczna książka podatkowa ułatwia wyliczenie kwartalnej lub miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy. Daje możliwość prowadzenie nadzoru terminów dla wykonania korekt kosztów wypracowywanych przychodów oraz masową obsługę korekt.  Dokumenty dotyczące przeprowadzonej korekty można wydrukować. Zdaniem przedsiębiorców szczególnie pożyteczny jest moduł dotyczący podatku VAT od sprzedaży oraz zakupu towarów handlowych, środków trwałych i usług.

Program tworzy właściwe deklaracje podatkowe z uwzględnieniem różnego źródła dochodów, sporządza przelewy do urzędu skarbowego, nadzoruje wykonanie korekty VAT od 150 dni od  braku zapłaty, obsługuje e-deklaracje VAT-ZD (zawiadomienie o zmianie podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego) jako załącznik do deklaracji: VAT-7, VAT-7K i VAT-7D wraz z możliwością jej wydruku.

Program ma moduł  fakturowania, tzn: tworzy i wystawia faktury, faktury masowe, dokumenty korygujące rachunki, faktury dla nie-vatowców oraz cenniki. Automatycznie pobiera kursy walut dla cen w walutach obcych. Wystawia faktury także w języku angielskim i niemieckim. Książka przychodów i rozchodów posiada moduł płacowy niezbędny do rozliczenia wynagrodzeń.  Za jego pomocą można wyliczyć wypłaty na podstawie różnych umów, obliczyć pensję za czas zwolnienia lekarskiego i inne świadczenia oraz automatycznie księgować wynagrodzenia. Korzystając tego programu można wystawić deklaracje ZUS i je wydrukować.

Program ma zapisane obowiązujące wzory umów dotyczących zatrudnienia, rachunki do umów o dzieło, zaświadczenia o zatrudnieniu, zarobkach, świadectwa pracy, wypowiedzenia. Zawiera również listy płac, deklaracje podatkowe oraz dokumentację związaną z delegacjami krajowymi i zagranicznymi. Innymi słowy to pełna obsługa księgowa przedsiębiorstwa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *