Outsourcing

zdjęcie jpg

Nazwa pochodzi z angielskiego i oznacza outside-resource-using. To tak zwane korzystanie z zewnętrznych źródeł. Na czym polega outsourcing?

 

Jest to przekazywanie zadań, poleceń, funkcji, projektów do realizacji jakiejś firmie zewnętrznej.

 

Outsourcing dzielimy na:

  • pełny
  • selektywny

 

Pełny to taki w którym podpisuje się kompletną i pełną umowę na przekazanie całości funkcji i zadań, które są do wykonania. Jest to kompleksowa obsługa przez zewnętrznego zleceniobiorcę.

Outsourcing selektywny to wybiórcze wybranie funkcji i zadań jakie ma wykonać zewnętrzny usługodawca.

 

Obszarami jakie oddaje się w ręce outsourcingu są:

  • podatki
  • audyt i rachunkowość
  • księgowość
  • obsługa klienta
  • administracja systemów informatycznych
  • zarządzanie wydrukiem i dokumentami
  • zarządzanie środkami trwałymi.

 

Jak widać outsourcing może dzielić się na dwa rodzaje o obejmować różnego rodzaju funkcje. Założenia współpracy ustala zleceniodawca. Outsourcing daje wiele możliwości na rozwój i szybszy postęp, dlatego warto zastanowić się nad tego typu współpracą z firmami zewnętrznymi.