Firma windykacyjna

Osoby prowadzące działalność gospodarczą wiedzą, że rozsądnie jest zabezpieczyć swoje finansowe interesy odpowiednimi klauzulami w umowie.

W biznesie nie ma sentymentów i trzeba brać pod uwagę, że partner biznesowy może mieć kłopoty finansowe.

Firma windykacyjna radzi , aby zabezpieczać wekslem in blanco lub karami umownymi za opóźnienia w płatności. Warto zadbać o to, aby właściwie określić wysokość kary umownej.

Nie może ona być zbyt wygórowana, bo w razie sprawy sądowej , sąd może zmniejszyć jej wysokość. Kara umowna powinna być określona kwotowo, a nie procentowo. Wyrażenie kary umownej procentowo może spowodować uznanie jej przez sąd za odsetki i obniżenie do odsetek maksymalnych. Nie ma z góry określonego czasu, który musi upłynąć od daty powstania zobowiązania (terminu zapłaty) do momentu zgłoszenia długu do firmy windykacyjnej.

Firma windykacyjna radzi, aby takie sprawy zgłaszać jak najszybciej-im dłuższy czas do przedawnienia długu, tym większa szansa na odzyskanie pieniędzy.

Teoretycznie można spróbować odzyskać dług bez udziału firmy windykacyjnej. Jednak jest to działanie o małym stopniu skuteczności. Dłużnicy bardzo luźno podchodzą do wystawionych przez pierwotnego wierzyciela wezwań do zapłaty, upomnień , ostrzeżeń o możliwości podjęcia egzekucji. Inaczej podchodzi do sprawy, kiedy do jego firmy przychodzi pracownik firmy windykacyjnej i wypytuje o sytuację majątkową dłużnika i jego firmy.

Profesjonalny windykator wie, kiedy dłużnik kłamie i nie ma zamiaru spłacać zobowiązań.

Potrafi nakłonić przedsiębiorcę do zmiany nastawienia wobec długu. Aby unikać kłopotów należy sprawdzać potencjalnego partnera. Lepiej nie wierzyć w zapewniania o bardzo dobrej kondycji firmy i wielkich osiągach na rynku. Optymalnym rozwiązaniem jest zlecenie firmie windykacyjnej przeprowadzenie wywiadu gospodarczego. Wywiad gospodarczy może wykryć potencjalnego kontrahenta, jak i wielkie długi. Wywiad gospodarczy kosztuje od 500 do tysiąca złotych, a pozwala uniknąć bardzo poważnych problemów z niewypłacalnością kontrahenta.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *