Firma windykacyjna

Osoby prowadzące działalność gospodarczą wiedzą, że rozsądnie jest zabezpieczyć swoje finansowe interesy odpowiednimi klauzulami w umowie. W biznesie nie ma sentymentów i trzeba brać pod uwagę, że partner biznesowy może mieć kłopoty finansowe. Firma windykacyjna radzi , aby zabezpieczać wekslem in blanco lub karami umownymi za opóźnienia w płatności. Warto zadbać o to, aby właściwie […]